System jakości

Swoich sukcesów firma nie osiągnęłaby bez ciągłej poprawy organizacji i jakości pracy, wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania potwierdzonych certyfikatami, nad którymi prace rozpoczęto jeszcze w latach 90-tych. Mając na celu poprawę funkcjonowania zakładu w 1993 roku wdrożono System Zapewnienia Jakości oparty na wytycznych normy ISO 9004 i filozofii TQM (Total Quality Management), uzyskano certyfikat jakości ISO 9002, następnie ISO 9001 włączając w zakres działalności projektowanie. Wraz z ewolucją standardów w szybko zmieniającym się otoczeniu, uzyskiwano kolejne szczeble rozwoju jakościowego i organizacyjnego, uzyskując kolejno certyfikaty QS 9000, VDA 6.1 a obecnie kontynuacją tych działań jest utrzymywanie od roku 2003 Systemu Zarządzania Jakością według standardu ISO/TS 16949, ISO 9001:2015 i IATF16949:2016.

Powrót do góry