Kontakt

Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej
w Ełku Sp. z o.o. 
ul. Bema 2, 19-300 Ełk
tel. +48 885 188 220
e-mail: office@zem.elk.pl
NIP: 848-156-33-23
REGON: 790673419
Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000056776
Kapitał zakładowy: 99.260.000 PLN
Zarząd Spółki:
Edmund Sokolowski – Prezes
Jacek Salamończyk – Członek Zarządu

Prezes:
edmund.sokolowski@zem.elk.pl

Główny Księgowy:
helena.gabrel@zem.elk.pl

Dyrektor Produkcji i Techniki
piotr.soltowski@zem.elk.pl

Szef Działu Zapewnienia Jakości:
andrzej.kurylowicz@zem.elk.pl

 

Szef Działu Handlowego
jan.bobrowski@zem.elk.pl

Kierownik Biura Technicznego:
jacek.ostrowski@zem.elk.pl

Dział Zatrudnienia i Płac:
kadry@zem.elk.pl

Obsługa Sieci Komputerowej:
it@zem.elk.pl 

Powrót do góry