Polityka jakości

Celem działalności Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku Sp. z o.o. jest projektowanie i produkcja samochodowych instalacji elektrycznych, które spełniać będą wymagania klientów w zakresie jakości, bezpieczeństwa i niezawodności.

W efekcie podejmowanych starań chcemy:

 • utrzymać stabilną pozyzje ZEM Ełk na rynkach krajowych i zagranicznym,
 • być postrzegani przez naszych klientów jako pewny i solidny producent wysokiej jaści instalacji elektrycznych,
 • rozwijać firmę z poszanowaniem środowiska naturalnego,
 • zapewnić dochody firmie i jej pracownikom

Cel ten chcemy realizować poprzez:

 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemów zarządzania jakości i ochrony środowiska,
 • rozpoznawanie oczekiwań i spełnianie wymagań naszych klientów,
 • analizę ryzyka na etapie projektowania i produkcji wyrobów,
 • stosowanie materiałów od wykwalifikowanych dostawców,
 • stosowanie nowoczesnych technologii oraz wyposażenia produkcyjnego, preferując rozwiązania zapobiegające powstawaniu błędów,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników w ramach systemu szkoleń,
 • zaangażowanie całej załogi w realizację celów jakościowych i środowiskowych zawartych w biznes planie, planie realizacji polityki środowiskowej oraz rocznym planie jakości.

Polityka została zakomunikowana pracownikom i partnerom firmy i jest ona dostępna publicznie. Za jej wdrożenie i realizację przyjmuję odpowiedzialność w imieniu Zarządu ZEM Ełk.

Ełk, 30.04.2009

Edmund Sokołowski
Prezes Zarządu

Polityka jakości

Powrót do góry