Klauzula Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informację:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W Ełku Sp. z o.o.

 1. Bema 2 19-300 Ełk Polska

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie  KRS: 000000056776

NIP: 848-15-63-323  REGON: 790673419

 1. Z Administratorem można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres w-mail: office@zem.elk.pl.pl, lub listownie na adres siedziby firmy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
  1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. kierowania do treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  6. przetwarzane danych tj. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji celem analizy statystyk odwiedzin strony i ochrona serwisu.
 3. Korzystając z serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych zewnętrznym narzędziem analizującym statystyki.
 4. Użytkownik serwisu ma prawo do:
  1. żądania dostępu do danych,
  2. żądania sprostowania danych;
  3. żądania usunięcia danych,
  4. żądania przeniesienia danych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  6. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Powrót do góry