Bezpieczeństwo i higiena pracy

W Zakładzie Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. w Ełku bezpieczeństwo oraz higiena pracy są najwyższymi priorytetami. Świadomy proces ciągłego doskonalenia zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzi do zwiększenia skuteczności wyrażającej się w poprawie ogólnego funkcjonowania zakładu. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ciągle poprawiamy i udoskonalamy tematy dotyczące zagadnień z bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz stale dostosowujemy nasze środki do zmieniających się warunków i czynników. Wszelkie działania w tym zakresie mają swoje odbicie we wprowadzonej Polityce BHP ZEM Sp. z o.o. w Ełku.

Powrót do góry