Jakość wyrobów

Niewątpliwym atutem naszych wyrobów jest ich wysoka jakość, niezawodność oraz bardzo konkurencyjna cena. Do produkcji stosujemy zatwierdzone i sprawdzone komponenty od uznanych firm branży motoryzacyjnej. Nasze produkty podlegają wieloetapowej kontroli w poszczególnych fazach wytwarzania oraz 100% końcowej kontroli funkcjonalnej potwierdzonej stosownym certyfikatem. Nasze laboratoria nadzorują jakość materiałów, prowadzą badania wyrobów gotowych a także kwalifikują wyposażenie produkcyjne oraz kontrolno-pomiarowe. Wewnętrzny system szkoleń teoretycznych i praktycznych zapewnia wysoką świadomość i odpowiedzialność personelu, jego kompetencje i umiejętności. Zdobyte w wyniku wieloletniej działalności firmy doświadczenie jest efektywnie wykorzystywane podczas nowych uruchomień.

Powrót do góry